ریسک انجام معاملات فارکس و CFD قابل توجه است.

آنالیز تکنیکال

Pairs:
10 سپتامبر 2018
 • 00:04

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7275 (Aug 29 low)

  Resistance 2: $ 0.7220 / 35 (Sep 4-7 highs, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7145 (Sepr 5 low)

  Current price: $ 0.7113

  Support 1: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, Sep 7 low, psychological level)

  Support 2: $ 0.7065 (Feb 12' 2016 low)

  Support 3: $ 0.6970 (Feb 9' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 10.09.2018

 • 00:25

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7315 (Aug 30 high)

  Resistance 2: $ 0.7275 (Aug 29 low)

  Resistance 1: $ 0.7235 / 45 (Sep 4 high, MA (200) H1)

  Current price: $ 0.7182

  Support 1: $ 0.7145 (Sep 5 low)

  Support 2: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7070 (Feb 19' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 07.09.2018

 • 23:33

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7315 (Aug 30 high)

  Resistance 2: $ 0.7260/75 (Aug 29 low, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Current price: $ 0.7196

  Support 1: $ 0.7145 (Sep 5 low)

  Support 2: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7070 (Feb 19' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 05.09.2018

 • 00:01

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7315 (Aug 30 high)

  Resistance 2: $ 0.7275 (Aug 29 low, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Current price: $ 0.7184

  Support 1: $ 0.7160 (Sep 4 low)

  Support 2: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7070 (Feb 19' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 05.09.2018

 • 23:30

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7315 (Aug 30 high)

  Resistance 2: $ 0.7275 / 85 (Aug 29 low, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Current price: $ 0.7208

  Support 1: $ 0.7165 (Sep 3 low)

  Support 2: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7070 (Feb 19' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 03.09.2018

 • 01:52

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7275 (Aug 29 low)

  Resistance 2: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Resistance 1: $ 0.7200 (Aug 15 low, psychological level)

  Current price: $ 0.7174

  Support 1: $ 0.7160 (Dec 23' 2016 low)

  Support 2: $ 0.7100 (Mar 1' 2016 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7070 (Feb 19' 2016 low)

  Tech on AUD/USD 03.09.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7360 (Aug 28 high)

  Resistance 2: $ 0.7315 / 20 (Aug 30 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7275 (Aug 29 low)

  Current price: $ 0.7257

  Support 1: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Support 2: $ 0.7200 (Aug 15 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7165 (Jan 2' 2017 low)

  Tech on AUD/USD 31.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7410 (Aug 2-3 high)

  Resistance 1: $ 0.7370 / 80 (Aug 21-22 highs)

  Current price: $ 0.7340

  Support 1: $ 0.7305/15 (Aug 27-28 lows, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Support 3: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Tech on AUD/USD 29.08.2018

 • 00:06

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7410 (Aug 2-3 high)

  Resistance 1: $ 0.7370 / 80 (Aug 21-22 highs)

  Current price: $ 0.7343

  Support 1: $ 0.7305 (Aug 27 low, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Support 3: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Tech on AUD/USD 28.08.2018

 • 23:31

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7410 (Aug 2-3 high)

  Resistance 1: $ 0.7370 / 80 (Aug 21-22 highs)

  Current price: $ 0.7336

  Support 1: $ 0.7320 (Aug 17 high)

  Support 2: $ 0.7285 / 85 (Aug 16 high, Aug 17 low, MA (200) H1)

  Support 3: $ 0.7240 (Aug 23-24 low)

  Tech on AUD/USD 26.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7370 / 80 (Aug 21-22 highs, МА (200) Н4)

  Resistance 2: $ 0.7320 (Aug 17 high)

  Resistance 1: $ 0.7285 (Aug 16 high)

  Current price: $ 0.7253

  Support 1: $ 0.7240 (Aug 23 low)

  Support 2: $ 0.7200 (Aug 15 low, psychological level)

  Support 3: $ 0.7165 (Jan 2' 2017 low)

  Tech on AUD/USD 24.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7410 (Aug 3 high)

  Resistance 2: $ 0.7380 (Aug 21 high)

  Resistance 1: $ 0.7330 (Aug 21 low)

  Current price: $ 0.7313

  Support 1: $ 0.7295 (Aug 20 low, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7250 (Aug 17 low)

  Support 3: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Tech on AUD/USD 23.08.2018

 • 00:01

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7415 (Aug 3 high)

  Resistance 1: $ 0.7380 (Aug 8 low, Aug 21 high)

  Current price: $ 0.7360

  Support 1: $ 0.7330 (Aug 21 low)

  Support 2: $ 0.7295 (Aug 20 low, MA (200) H1)

  Support 3: $ 0.7250 (Aug 17 low)

  Tech on AUD/USD 22.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7410 (Aug 3 high)

  Resistance 1: $ 0.7375 (Aug 6 low)

  Current price: $ 0.7348

  Support 1: $ 0.7295 (Aug 20 low, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7250 (Aug 17 low)

  Support 3: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Tech on AUD/USD 21.08.2018

 • 00:04

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7450 (Aug 9 high)

  Resistance 2: $ 0.7410 (Aug 3 high)

  Resistance 1: $ 0.7350 (Aug 3 low)

  Current price: $ 0.7306

  Support 1: $ 0.7250 (Aug 17 low)

  Support 2: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Support 3: $ 0.7160 (Dec 23, 28' 1016 and Jan 2' 2017 low)

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7410 (Aug 2-3 high)

  Resistance 2: $ 0.7350 (Aug 3 low)

  Resistance 1: $ 0.7300 (Aug 13 high, psychological level)

  Current price: $ 0.7270

  Support 1: $ 0.7250 (low of the US session on Aug 16)

  Support 2: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Support 3: $ 0.7160 (Dec 23, 28' 1016 and Jan 2' 2017 low)

 • 00:01

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7340/ 50 (Aug 3 low, MA (200) H1)

  Resistance 2: $ 0.7300 (Aug 13 high, psychological level)

  Resistance 1: $ 0.7255 (Aug 13 low)

  Current price: $ 0.7232

  Support 1: $ 0.7200 (Aug 15 low)

  Support 2: $ 0.7160 (Dec 23, 28' 1016 and Jan 2' 2017 low)

  Support 3: $ 0.7100 (psychological level)

  Tech on AUD/USD 16.08.2018

 • 00:03

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7350 / 60 (Aug 2-3 , MA (200) H1)

  Resistance 2: $ 0.7300 (Aug 13 high, psychological level)

  Resistance 1: $ 0.7255 (Aug 13 low)

  Current price: $ 0.7227

  Support 1: $ 0.7195 (Jan 3' 2017 low)

  Support 2: $ 0.7160 (Dec 23, 28' 1016 and Jan 2' 2017 low)

  Support 3: $ 0.7100 (psychological level)

  Tech on AUD/USD 15.08.2018

 • 00:01

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7370 / 80 (Aug 6-8 low, Aug 10 high, MA (200) H1)

  Resistance 2: $ 0.7350 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Resistance 1: $ 0.7300 (Aug 13 high, psychological level)

  Current price: $ 0.7271

  Support 1: $ 0.7255 (at least August 13)

  Support 2: $ 0.7195 (January 3, 2017 minimum)

  Support 3: $ 0.7160 (January 2, 2017 minimum)

  Tech on AUD/USD 14.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7380 / 90 (Aug 10 high, MA (200) H1)

  Resistance 2: $ 0.7350 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Resistance 1: $ 0.7320 (high of the US session on Aug 10)

  Current price: $ 0.7278

  Support 1: $ 0.7245 (Dec 30' 2016 high)

  Support 2: $ 0.7195 (Jan 3' 2017 low)

  Support 3: $ 0.7160 (Jan 2' 2017 low)

  Tech on AUD/USD 13.08.2018

 • 01:42

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7485 (Jul 9-10 high)

  Resistance 2: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 1: $ 0.7440 (Jul 31 and Aug 7-8 high)

  Current price: $ 0.7425

  Support 1: $ 0.7400 / 10 (Aug 2-3 high, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7375 (Aug 6 low)

  Support 3: $ 0.7350 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Tech on AUD/USD 09.08.2018

 • 00:06

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7485 (Jul 9-10 high)

  Resistance 2: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 1: $ 0.7440 (Jul 31 and Aug 7 high)

  Current price: $ 0.7427

  Support 1: $ 0.7400 / 10 (Aug 2-3 high, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7375 (Aug 6 low)

  Support 3: $ 0.7350 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Tech on AUD/USD 08.08.2018

 • 00:29

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7475 (Jul 25-26 high)

  Resistance 2: $ 0.7440 (Jul 31 high)

  Resistance 1: $ 0.7400 / 10 (Aug 2-3 high, MA (200) H1)

  Current price: $ 0.7383

  Support 1: $ 0.7370 (Jul 27 low)

  Support 2: $ 0.7345 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Support 3: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 20 lows)

  Tech on AUD/USD 07.08.2018

 • 23:32

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7475 (Jul 25-26 high)

  Resistance 2: $ 0.7440 (Jul 31 high)

  Resistance 1: $ 0.7400 / 10 (Aug 2-3 high, MA (200) H1)

  Current price: $ 0.7396

  Support 1: $ 0.7385 (Jul 30 low)

  Support 2: $ 0.7345 / 55 (Aug 2-3 lows)

  Support 3: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 20 lows)

  Tech on AUD/USD 05.08.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7440 (Jul 31 high)

  Resistance 2: $ 0.7400 / 10 (Aug 2 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: $ 0.7385 (Jul 30 low)

  Current price: $ 0.7364

  Support 1: $ 0.7355 (Aug 2 low)

  Support 2: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 20 lows)

  Support 3: $ 0.7285 (Jan 6' 2017 low)

  Tech on AUD/USD 03.08.2018

 • 00:04

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7485 (Jul 9-10 high)

  Resistance 2: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 1: $ 0.7440 (Jul 19 ahd 31 high)

  Current price: $ 0.7418

  Support 1: $ 0.7400 (Jul 31 low, MA (200) H1)

  Support 2: $ 0.7370 (Jul 27 low)

  Support 3: $ 0.7340 (Jul 18 low)

  Tech on AUD/USD 01.08.2018

 • 00:09

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 2: $ 0.7440 (Jul 16 and 19 high)

  Resistance 1: $ 0.7415 (Jul 27 high)

  Current price: $ 0.7407

  Support 1: $ 0.7370 (Jul 27 low)

  Support 2: $ 0.7340 (Jul 18 low)

  Support 3: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 19-20)

  Tech on AUD/USD 31.07.2018

 • 00:03

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 2: $ 0.7440 (Jul 16 and 19 high)

  Resistance 1: $ 0.7415 (Jul 27 high)

  Current price: $ 0.7399

  Support 1: $ 0.7370 (Jul 27 low)

  Support 2: $ 0.7340 (Jul 18 low)

  Support 3: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 19-20)

  Tech on AUD/USD 30.07.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7465 (Jul 25-26 high)

  Resistance 2: $ 0.7440 (Jul 16 and 19 high)

  Resistance 1: $ 0.7390 / 95 (Jul 25 low, MA (200) H1)

  Current price: $ 0.7380

  Support 1: $ 0.7360 (Jul 24 low)

  Support 2: $ 0.7340 (Jul 18 low)

  Support 3: $ 0.7310 / 20 (Jul 2 and 19-20 lows)

  Tech on AUD/USD 27.07.2018

 • 00:02

  Tech on AUD/USD

  Resistance 3: $ 0.7580 (Jun 14 low)

  Resistance 2: $ 0.7530 (Jun 13 low)

  Resistance 1: $ 0.7485 (Jul 9-10 high)

  Current price: $ 0.7456

  Support 1: $ 0.7440 (Jul 16 and 19 high)

  Support 2: $ 0.7390 / 0.7400 (Jul 25 low, MA (200) H1)

  Support 3: $ 0.7360 (Jul 24 low)

  Tech on AUD/USD 26.07.2018

Market Focus

 • White House economic adviser Kudlow: U.S. and China "very close" on opening of financial markets
 • Chinese vice foreign minister says progress made in trade talks with U.S
 • BoE reform needed to boost firepower for downturns - think tank
 • Earnings Season in U.S.: Major Reports of the Week
اکتبر 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
د.
س.
چهارشنبه
پ.
جمعه
ش.
ی.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Quotes

All posted material is a marketing communication solely for informational purposes and reliance on this may lead to loss. Past performance is not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer.

برای به حداکثر رساندن تجربه بازدید شما در وب سایت TeleTrade از کوکی ها استفاده شده است. برای ادامه مرور در سایت، شما می توانید از گزینه کوکی استفاده کنید. چنانچه مخالف هستید، میتوانید تنظیمات مرورگر خود را در هر زمان تغییر دهید. بیشتر یاد بگیرید

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
با ما در تماس باشید
اشتراک گذاری در
شبکه های اجتماعی
مشاوره
آنلاین
تقاضای
تماس با شما
بالای صفحه