ریسک انجام معاملات فارکس و CFD قابل توجه است.

آنالیز تکنیکال

Pairs:
10 سپتامبر 2018
 • 01:02

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3290 (Jul 19-20 high)

  Resistance 2: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 1: C $ 1.3210 (Sep 4-6 highs)

  Current price: C $ 1.3153

  Support 1: C $ 1.3100 (Aug 24 high, psychological level)

  Support 2: C $ 1.3040/ 50 (Sep 3 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.2965 (Aug 29 high)

  Tech on USD/CAD 10.09.2018

 • 01:05

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3290 (Jul 19-20 high)

  Resistance 2: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 1: C $ 1.3210 (Sep 4-6 highs)

  Current price: C $ 1.3153

  Support 1: C $ 1.3100 (Aug 24 high, psychological level)

  Support 2: C $ 1.3040/ 50 (Sep 3 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.2965 (Aug 29 high)

  Tech on USD/CAD 07.09.2018

 • 00:25

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3290 (Jul 19-20 high)

  Resistance 2: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 1: C $ 1.3210 (Sep 4-5 high)

  Current price: C $ 1.3164

  Support 1: C $ 1.3100 (Aug 24 high, psychological level)

  Support 2: C $ 1.3030 / 40 (Sep 3 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.2965 (Aug 29 high)

  Tech on USD/CAD 06.09.2018

 • 00:58

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3290 (Jul 19-20 high)

  Resistance 2: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 1: C $ 1.3210 (Sep 4 high)

  Current price: C $ 1.3175

  Support 1: C $ 1.3100 (Aug 24 high, psychological level)

  Support 2: C $ 1.3020 / 40 (Sep 3 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.2965 (Aug 29 high)

  Tech on USD/CAD 05.09.2018

 • 00:34

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3290 (Jul 19-20 high)

  Resistance 2: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 1: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Current price: C $ 1.3108

  Support 1: C $ 1.3065 (Aug 27 high)

  Support 2: C $ 1.2985 / 1.3005 (Aug 22 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.2885 / 90 (Aug 28-30 lows)

  Tech on USD/CAD 04.09.2018

 • 00:43

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3100 (Aug 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3065 (Aug 27 high)

  Resistance 1: C $ 1.3000 (Aug 30 high, MA (200) H1)

  Current Price: C $ 1.2993

  Support 1: C $ 1.2950 (Aug 27 low)

  Support 2: C $ 1.2885 (Aug 28 low)

  Support 3: C $ 1.2855 (Jun 6 low)

  Tech on USD/CAD 31.08.2018

 • 00:59

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3100 (Aug 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3065 (Aug 27 high)

  Resistance 1: C $ 1.2985 (Aug 22 low, Aug 28 high )

  Current Price: C $ 1.2926

  Support 1: C $ 1.2885 (Aug 28 low)

  Support 2: C $ 1.2855 (Jun 6 low)

  Support 3: C $ 1.2820 (May 31 low)

  Tech on USD/CAD 29.08.2018

 • 00:59

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3100 (Aug 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3060 / 65 (Aug 27 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.2985 (Aug 22 low)

  Current Price: C $ 1.2957

  Support 1: C $ 1.2920 (Jun 8 low)

  Support 2: C $ 1.2855 (Jun 6 low)

  Support 3: C $ 1.2820 (May 31 low)

  Tech on USD/CAD 28.08.2018

 • 00:32

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Resistance 2: C $ 1.3100 (Aug 24 high)

  Resistance 1: C $ 1.3050 (Aug 15 low)

  Current price: C $ 1.3020

  Support 1: C $ 1.2985 (Aug 22 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2930 (Jun 8 low)

  Tech on USD/CAD 27.08.2018

 • 01:00

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 2: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Resistance 1: C $ 1.3120 (Aug 8 high)

  Current price: C $ 1.3099

  Support 1: C $ 1.3080 (MA (200) H1)

  Support 2: C $ 1.3050 (Aug 14-15 low)

  Support 3: C $ 1.3010 (Aug 21 low)

  Tech on USD/CAD 24.08.2018

 • 01:02

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3120 (Aug 8 high)

  Resistance 2: C $ 1.3090 / 95 (Aug 20 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.3055 (Aug 21 high)

  Current price: C $ 1.3036

  Support 1: C $ 1.3015 (Aug 21 low)

  Support 2: C $ 1.2985 (Aug 22 low)

  Support 3: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Tech on USD/CAD 23.08.2018

 • 00:43

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Resistance 2: C $ 1.3090/95 (Aug 20 high, МА (200) Н1)

  Resistance 1: C $ 1.3055 (Aug 21 high)

  Current price: C $ 1.3038

  Support 1: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Support 2: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Support 3: C $ 1.2920 (Jun 8 low)

  Tech on USD/CAD 22.08.2018

 • 00:59

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Resistance 2: C $ 1.3095 (Aug 20 high, МА (200) Н1)

  Resistance 1: C $ 1.3050 (Aug 15 low)

  Current price: C $ 1.3030

  Support 1: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Support 2: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Support 3: C $ 1.2920 (Jun 8 low)

  Tech on USD/CAD 21.08.2018

 • 01:00

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3220 (Jul 11-12 and 17 high)

  Resistance 2: C $ 1.3175 (Aug 15-16 high)

  Resistance 1: C $ 1.3110 (Aug 16 low)

  Current price: C $ 1.3066

  Support 1: C $ 1.3050 (Aug 15 and 17 low)

  Support 2: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Support 3: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Tech on USD/CAD 20.08.2018

 • 01:02

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 2: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 1: C $ 1.3175 (Aug 13 and 15-16 high)

  Current price: C $ 1.3135

  Support 1: C $ 1.3120 (Aug 16 low)

  Support 2: C $ 1.3050 (Aug 15 low)

  Support 3: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Tech on USD/CAD 17.08.2018

 • 00:47

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 2: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 1: C $ 1.3175 (Aug 13 and 15 high)

  Current price: C $ 1.3135

  Support 1: C $ 1.3095 (Jul 26 and 31 high)

  Support 2: C $ 1.3050 (Aug 15 low)

  Support 3: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Tech on USD/CAD 16.08.2018

 • 00:58

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3170 (Aug 13 high)

  Resistance 2: C $ 1.3120 (Aug 8 high)

  Resistance 1: C $ 1.3075 (Aug 7 high)

  Current price: C $ 1.3058

  Support 1: C $ 1.3040 / 45 (Aug 10 lows)

  Support 2: C $ 1.3000 (Aug 9 low)

  Support 3: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Tech on USD/CAD 15.08.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 2: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 1: C $ 1.3170 (Aug 13 high)

  Current price: C $ 1.3119

  Support 1: C $ 1.3075 (Aug 7 high)

  Support 2: C $ 1.3040 / 45 (Aug 10 low, MA (200) H1)

  Support 3: C $ 1.3000 (Aug 9 low)

  Tech on USD/CAD 14.08.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3260 (Jul 18 high)

  Resistance 2: C $ 1.3220 (Jul 17 high)

  Resistance 1: C $ 1.3190 (Jul 24 high)

  Current price: C $ 1.3153

  Support 1: C $ 1.3120 (Aug 8 high)

  Support 2: C $ 1.3075 (Aug 7 high)

  Support 3: C $ 1.3030 / 40 (Aug 10 low, MA (200) H1)

  Tech on USD/CAD 13.08.2018

 • 01:00

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3165 (Jul 25 low)

  Resistance 2: C $ 1.3115 / 20 (Jul 20-23 low, Aug 8 high)

  Resistance 1: C $ 1.3075 / 90 (Jul 26-31 and Aug 7 highs)

  Current price: C $ 1.3048

  Support 1: C $ 1.3020 / 25 (Jul 25-26 low, MA (200) H1)

  Support 2: C $ 1.3000 (Aug 9 low, psychological level)

  Support 3: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Tech on USD/CAD 10.08.2018

 • 01:46

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3115 / 20 (Jul 20-23 low, Aug 8 high)

  Resistance 2: C $ 1.3075 / 90 (Jul 26-31 and Aug 7 highs)

  Resistance 1: C $ 1.3040 (Aug 2-6 high)

  Current Price: C $ 1.3019

  Support 1: C $ 1.2995 (Jul 30 low)

  Support 2: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Support 3: C $ 1.2920 (Jun 8 low)

  Tech on USD/CAD 09.08.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3165 (Jul 25 low)

  Resistance 2: C $ 1.3115 (Jul 20-23 low)

  Resistance 1: C $ 1.3075 / 90 (Jul 26-31 and Aug 7 lows)

  Current price: C $ 1.3058

  Support 1: C $ 1.3025 / 40 (Aug 2-6 high, MA (200) H1)

  Support 2: C $ 1.2995 (Jul 30 low)

  Support 3: C $ 1.2960 (Aug 7 low)

  Tech on USD/CAD 08.08.2018

 • 01:19

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3115 (Jul 20-23 low)

  Resistance 2: C $ 1.3080 / 90 (Jul 26-31 highs)

  Resistance 1: C $ 1.3030 / 40 (Aug 2-6 high, MA (200) H1)

  Current price: C $ 1.2995

  Support 1: C $ 1.2965 / 75 (Aug 1 and 3 lows)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 07.08.2018

 • 00:33

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3115 (Jul 20-23 low)

  Resistance 2: C $ 1.3080 / 90 (Jul 26-31 highs)

  Resistance 1: C $ 1.3040 / 45 (Aug 2 high, MA (200) H1)

  Current price: C $ 1.3009

  Support 1: C $ 1.2965 / 75 (Aug 1 and 3 lows)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 06.08.2018

 • 00:31

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3115 (Jul 20-23 low)

  Resistance 2: C $ 1.3080 / 90 (Jul 26-31 highs, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.3030 (Aug 1 high)

  Current price: C $ 1.2995

  Support 1: C $ 1.2975 (Aug 1 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 02.08.2018

 • 01:03

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3190 (Jul 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3135 (Jul 24 low)

  Resistance 1: C $ 1.3090 / 1.3105 (Jul 26 and 31 high, MA (200) H1)

  Current price: C $ 1.3017

  Support 1: C $ 1.2980 (Jul 31 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 01.08.2018

 • 00:46

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3190 (Jul 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3125 / 35 (Jul 24 low, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.3080 / 90 (Jul 26-30 highs)

  Current Price: C $ 1.3027

  Support 1: C $ 1.2990 (Jul 30 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 31.07.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3190 (Jul 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3145 / 65 (Jul 25 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.3110 (Jul 16-17 low)

  Current price: C $ 1.3065

  Support 1: C $ 1.3025 (Jul 25-26 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 30.07.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3190 (Jul 24 high)

  Resistance 2: C $ 1.3155 / 65 (Jul 25 high, MA (200) H1)

  Resistance 1: C $ 1.3110 (Jul 16-17 low)

  Current price: C $ 1.3065

  Support 1: C $ 1.3025 (Jul 25-26 low)

  Support 2: C $ 1.2950 (Jun 14 low)

  Support 3: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Tech on USD/CAD 27.07.2018

 • 01:01

  Tech on USD/CAD

  Resistance 3: C $ 1.3165 / 90 (Jul 24-25 highs, MA (200) H1)

  Resistance 2: C $ 1.3110 (Jul 16-17 low)

  Resistance 1: C $ 1.3065 (Jul 9 and 11 low)

  Current price: C $ 1.3033

  Support 1: C $ 1.2950 (Jun 13-14 low)

  Support 2: C $ 1.2900 (Jun 4 low)

  Support 3: C $ 1.2855 (Jun 6 low)

  Tech on USD/CAD 26.07.2018

Market Focus

 • White House economic adviser Kudlow: U.S. and China "very close" on opening of financial markets
 • Chinese vice foreign minister says progress made in trade talks with U.S
 • BoE reform needed to boost firepower for downturns - think tank
 • Earnings Season in U.S.: Major Reports of the Week
اکتبر 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
د.
س.
چهارشنبه
پ.
جمعه
ش.
ی.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Quotes

All posted material is a marketing communication solely for informational purposes and reliance on this may lead to loss. Past performance is not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer.

برای به حداکثر رساندن تجربه بازدید شما در وب سایت TeleTrade از کوکی ها استفاده شده است. برای ادامه مرور در سایت، شما می توانید از گزینه کوکی استفاده کنید. چنانچه مخالف هستید، میتوانید تنظیمات مرورگر خود را در هر زمان تغییر دهید. بیشتر یاد بگیرید

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
با ما در تماس باشید
اشتراک گذاری در
شبکه های اجتماعی
مشاوره
آنلاین
تقاضای
تماس با شما
بالای صفحه