ریسک انجام معاملات فارکس و CFD قابل توجه است.

Possibility to Install MetaTrader on Mac OS X

MetaTrader Terminal for Mac OS

The trading platform can be installed and used on computers running Mac OS by using Wine. Wine is a free software that allows users of Unix-like systems to run applications developed for use on Microsoft Windows systems. Among other Wine versions, there is one for your Mac OS.

Wine is not a stable application, which means that not all functions can operate properly.

To install on your Mac, we recommend to use the publicly-available PlayOnMac application. PlayOnMac is a software based on Wine that allows to easily install Windows applications on your Mac OS.

PlayOnMac installation
 


 • Step 1.

  To install PlayOnMac, open the program's official website, go to the Downloads section and click on the link to download the latest version.

 • Step 2.

  After downloading the DMG package, open it from the Downloads section of your system.

 • Step 3.

  The PlayOnMac first-use window will appear. After clicking 'Next', the installer will verify the installation of the various components.

 • Step 4.

  The first component required is XQuartz. is a software for using the X Window System in Mac OS. X Window System provides standard tools and protocols for building a graphical user interface on Unix-like operating systems.

 • Step 5.

  If you have already installed XQuartz or you want to install it later, select “Don’t install XQuartz for the moment” or “I’ve downloaded the file by myself”. The installation of XQuartz is to be completed in several stages. The first step is to read the important information (Read Me) and agree to the terms of the license agreement.

 • Step 6.

  Before the installation, the Mac OS security system will require you to enter the password to your account.

 • Step 7.

  Wait until the installation is complete. In order for the changes to take effect, you must restart your computer.

 • Step 8.

  After restarting the system, open PlayOnMac from the setup file in the “Downloads” folder. The first-use window will appear again. This time, the installer will offer to install the MS Windows fonts required for proper operation.

 • Step 9.

  Agree to the terms and conditions of the License Agreement and wait until the installation is complete. After that, PlayOnMac is ready for use. Then, its main window will appear.

 • Update of Wine: Step 1.

  To upgrade Wine to the latest version, open PlayOnMac from the menu bar and select 'Tools' and then 'Manage Wine Versions'.

 • Update of Wine: Step 2.

  After that, the window with the Wine versions available for installation will open. Select the latest version (currently the 1.5.21 version).

 • Update of Wine: Step 3.

  After the installation is complete, the latest version of Wine will appear on the left side of the PlayOnMac Wine versions manager window. You can close the window and proceed with the installation of the trading platform.

 • Platform installation: Step 1.

  Download the MetaTrader and proceed to install the platform. When the download is complete, run the setup file. It will be opened automatically by PlayOnMac.

 • Platform installation: Step 2.

  After that, the standard installation process will begin. Please complete all stages.

 • Platform installation: Step 3.

  After the installation is complete, PlayOnMac will offer you to create shortcuts for the platform components: for the terminal and the MetaEditor and MetaTester code editors.

 • Platform installation: Step 4.

  After creating the necessary shortcuts, you can start running the trading platform. To run the terminal, double-click on it in the PlayOnMac window.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Trading using these programs is at your own risk. Please refer to the features and functions of these applications before you start trading. If you don't have adequate experience, it is advised to first test the operation of the trading platform on a demo account.

Get a consultation

Privacy Policy

برای به حداکثر رساندن تجربه بازدید شما در وب سایت TeleTrade از کوکی ها استفاده شده است. برای ادامه مرور در سایت، شما می توانید از گزینه کوکی استفاده کنید. چنانچه مخالف هستید، میتوانید تنظیمات مرورگر خود را در هر زمان تغییر دهید. بیشتر یاد بگیرید

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
با ما در تماس باشید
اشتراک گذاری در
شبکه های اجتماعی
مشاوره
آنلاین
تقاضای
تماس با شما
بالای صفحه